Hr. Digter Andersen : liv, digtning, meninger

Eventyr, digte, uddrag af romaner, skuespil og rejseskildringer inddelt efter fire temaer "den sociale erfaring", "religiøsitet", "teknik, videnskab og industri" og "kunsten og kunstneren" introduceret af Johan de Mylius
Eventyr, digte, uddrag af romaner, skuespil og rejseskildringer inddelt efter fire temaer "den sociale erfaring", "religiøsitet", "teknik, videnskab og industri" og "kunsten og kunstneren" introduceret af Johan de Mylius