Niels E. Nielsen (f. 1924): By i flammer
En flok menneskers forskellige reaktioner på et jordskælv
En flok menneskers forskellige reaktioner på et jordskælv