Krishnamurtis psykologi : en indføring

Gennemgang af Jiddu Krishnamurtis liv og tænkning samt hans forhold til Det Teosofiske Samfund
Gennemgang af Jiddu Krishnamurtis liv og tænkning samt hans forhold til Det Teosofiske Samfund