Hvad er den billigste måde at bekæmpe klimaforandringer på? : hint - kig ud ad vinduet

Af Mads Nyvold (2018)
Podcast om brugen af træer til opsugning og lagring af de mange drivhusgasser, der er udledt til atmosfæren
Podcast om brugen af træer til opsugning og lagring af de mange drivhusgasser, der er udledt til atmosfæren