Desertøren

Fredericia 1944. En dag opdager Kaj, at der har været en ung, tysk desertør i hans hemmelige hule. Hvordan skal han holde det skjult, ikke mindst for den nysgerrige Erik, hvis far er kendt som nazist
Fredericia 1944. En dag opdager Kaj, at der har været en ung, tysk desertør i hans hemmelige hule. Hvordan skal han holde det skjult, ikke mindst for den nysgerrige Erik, hvis far er kendt som nazist