Frihedens filosofi : grundtræk af en moderne verdensanskuelse : sjælelige iagttagelsesresultater efter naturvidenskabelig metode

Af Rudolf Steiner (2015)
Om handlingens frihed gennem gensidig respekt mellem mennesker og forståelse for andres frie vilje
Om handlingens frihed gennem gensidig respekt mellem mennesker og forståelse for andres frie vilje

Forlagets beskrivelse:

Anmeldelse: