Rubáiyát

Af Omar Khajjām (2014)
Digte. Cyklus af epigrammatiske digte om livets korthed, vin og rus, der sætter udfordrende spørgsmålstegn ved jordiske og himmelske autoriteter
Digte. Cyklus af epigrammatiske digte om livets korthed, vin og rus, der sætter udfordrende spørgsmålstegn ved jordiske og himmelske autoriteter