Lektørudtalelse

Forfatter: Claus Bundgaard

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Forfatteren, der er sociolog, udgav sidste år bogen Når mænd mødes, hvor han beskrev og analyserede homoseksualitet og den homoseksuelle. Denne redegørelse opfølges nu med en samling afinterviews med 20 mænd, der har sex med andre mænd. De interviewede er i alderen fra 81 til 14 år, og historierne bringes kronologisk, så man ved læsning får en fornemmelse af de skiftende forhold,denne minoritet har levet under i dette århundrede. Derudover har forfatteren bestræbt sig på at sprede deltagerne geografisk, socialt og seksuelt. I samtalerne er intervieweren trådt helt ibaggrunden, således at de enkelte livshistorier fremstår som monologer, hvor mændene frit fra leveren fortæller om deres virkelighed. Deres vidnesbyrd kommer derved til at stå stærkere, selv omBech gør opmærksom på, at der både fra hans egen og delinkventernes side er tale om redigering. Bogen er et led i et forskningsprojekt under justitsministeriet, men i sin mundrette form sigter denbredt indenfor bådeseksualvidenskab og folkeoplysning, og yder på begge områder et værdifuldt bidrag til den eksisterende viden med en rapport, der understreger både gruppens mangfoldighed ogfællestræk. Illustreret med velvalgte eksempler fra den homoseksuelle billedkunst