Lektørudtalelse

Forfatter: Tina Schmidt

Kort om bogen

Noveller om ægteskabet som en lumpen institution skrevet omkring 1900. For læsere af klassisk (kvinde-)litteratur

Beskrivelse

Noveller om ægteskabet som kærlighedsløs og meningsløs institution behandles fra forskellige vinkler for skiftevis kvinder og mænd. Den norske forfatter Amalie Skram er herhjemme mest kendt for romanen Constance Ring fra 1885, senest udgivet i 2007 Constance Ring (Ved Janet Garton)

Vurdering

Stærk og holdbar læsning - også i dag. Novellerne i "Sommer" behandler alle temaet ægteskab på en usentimentalt registrerende måde

Andre bøger om samme emne

Skram står lidt på sidelinjen, men hører til det moderne gennembruds forfatterkreds. Hans Otto Jørgensen har i Horden fra 2015 (også Forlaget Gladiator) behandlet det moderne gennembruds mindre centrale skikkelser. Andre historier om lumpne ægteskaber fra samtiden kunne være ovennævnte Constance Ring, Henrik Ibsens Et dukkehjem (Dansklærerforeningen, ved Lars Nielsen) eller deslige