Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Hjelmborg

En håndbog for den overstressede dansker med bippende computere, kimende telefoner, hylende småbørn og u-undværlige hobbies. Kunsten er at betragte hver lille hverdagshandling som en meditationsøvelse, hvor man ikke blot skal overstå tingen, men rette en særlig opmærksomhed mod det, man er i gang med (selv noget så kedeligt som madpakker). I bogen anviser forfatteren en række små, enkle øvelser, både fysiske og mentale, der giver læserens sjæl et mentalt pusterum. De ca. 60 øvelser er alfabetisk ordnet og kan tages i tilfældig orden undtagen øvelse no. 1, der gør rede for, hvad det hele handler om i de øvrige øvelser. Beskrivelsen af hver øvelse fylder ca. 2 sider. Først overskriften, der angiver, hvad øvelsen går ud på (fx "berøring"), derefter forfatterens egen beskrivelse af ovennævnte trykt i almindelig typografi og sluttelig selve øvelsen trykt med kursiv. Ind imellem er indskudt sort/hvide fotos med relation til emnet for inspirationens skyld. Forfatteren er journalist i Alt for Damerne med sundhed og selvudvikling som tema. Alle kan have udbytte af denne letlæste håndbog, selvom målgruppen primært er kvinder. Indholdsfortegnelse, egnede kurser, litt.liste (da.eng)