Lektørudtalelse

Forfatter: Lone Thaarup

Bogens artikler er skrevet af forskere og konsulenter med tilknytning til Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet, idet der også er relationer til "Væksthuset", et nyetableret center ved nævnte institut. Organisationens opgaver er dermed både intern undervisning og udadvendt konsulentvirksomhed overfor både offentlige og private virksomheder. Et vigtigt mål for initiativet er forankring i praksis, opbygning af netværker og kontakter. Bogens artikler drejer sig primært om dialoger i virksomhederne, det gode arbejdsliv, medarbejderudviklingssamtaler, konflikthåndtering og udviklingsmetoder - alt sammen beskrevet på et analyserende og højt kvalitativt niveau. Også spørgsmål om udvikling af en humanistisk tilgang til organisationsudvikling sammenholdt med virksomhedens økonomiske realiteter diskuteres i flere artikler. De 9 artikler henvender sig til studerende på universitetsniveau, men kan bestemt også læses af andre med seriøs interesse for emnet og dilemmaet mellem dialog og magt i arbejdslivet. Bogen er forsynet med enkelte skematiske fremstillinger og figurer samt den store mængde litteraturhenvisninger som er typisk for organisationsudviklingslitteraturen