Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Anvendelse/målgruppe/niveau

For ledere samt kommunikationsansvarlige i større virksomheder

Beskrivelse

Al ledelse er kommunikation. Dermed får kommunikationsafdelingerne i de større virksomheder et stort ansvar ikke kun for den udadvendte kommunikation til omverdenen, men i lige så høj grad indadtil i organisationen. Kommunikationsfolk er nødt til at finde en konstruktiv måde at involvere sig i og måske påvirke kulturen på, hvis en god kommunikation skal sikres, og lederen leve op til de ansattes forventninger til en god ledelse. De skelner mellem ledelseskommunikation og lederkommunikation, da de pointerer, at det er lederen som menneske der taler og kommunikerer. Bogens hovedpointe er, at ansvaret for lederudvikling i højere grad bør være kommunikationsafdelingens gebet mod nu HR-afdelingens. Ikke alle i en organisation vil formodentlig være enig i denne betragtning, der placerer kommunikationsafdelingen på det strategisk vigtigste sted. Bogen handler fortrinsvis om, hvad god ledelse er ifølge diverse undersøgelser og kommer med værktøjer til, hvordan man kan identificere, hvor der skal sættes ind. Bogen er krydret med en række interviews om emnet med nøglepersoner fra store virksomheder

Sammenligning

Kan bedst sammenlignes med Pjetursson: Når ledelse er kommunikation, 2005

Samlet konklusion

En bog, der påviser kommunikationsafdelingers store betydning for ledelseskvaliteten i en virksomhed, og hvis vinkel tydeligt er farvet af forfatterens baggrund som strategisk kommunikationsrådgiver for større virksomheder