Lektørudtalelse

Forfatter: Anne-Meta Lind Brunsborg

Anvendelse/målgruppe/niveau

Til læsere der ønsker at stifte bekendtskab med den bedste del af ny tysk litteratur. Til alle der ønsker at læse noveller af høj kvalitet. Bogen kan næsten læses som en roman

Beskrivelse

De fem noveller har alle Alice som hovedperson. Omdrejningspunktet er hendes møde med døden i form af fem dødsfald blandt bekendtskabskredsens eller familiens mænd. Ved at bruge samme hovedperson danner novellerne et sammenhængende hele, hvor de fem dødsfald markerer hvert et nedslag i et livsforløb. Når en person fra én novelle nævnes i en anden, er vi som læsere med, ligesom vi følger Alices liv. Novellerne spænder over et forløb på henved tyve år frem til nutiden. Én foregår i en tysk provinsby, én i Italien ved Nuovo Ponte og tre i Berlin. Ved at gøre døden til noget centralt kommer fokus i høj grad til at ligge på alle de små upåagtede ting, vi omgiver os med i dagligdagen, og alle dagligdagens gøremål. Kort sagt det, livet egentlig består af. Et par af dødsfaldene er ventede. Ét kommer overraskende. Ét selvmord ligger år tilbage, og Alice søger et svar på hvorfor. Endelig er der det dødsfald, der kommer nærmest på Alice. Det dagligdags sprog og beskrivelsen af hverdagens ting rummer netop de eksistentielle rystelser og den sorg, døden fører med sig

Sammenligning

J.H.s tidligere noveller er oversat til dansk. Sommerhus, senere kom i 2000, og i 2004 kom hendes Spøgelser, overalt

Samlet konklusion

Det er novellekunst på højeste plan, J.H. leverer. Nye læsere kan begynde her og vil givetvis også sluge de tidligere bøger