Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Kort om bogen

Model for lederudvikling henvendt til ledere og konsulenter

Beskrivelse

Behovet for kompetente ledere bevirker, at man som leder er nødt til at se indad i organisationen og se det uudnyttede lederpotentiale her. Det stiller krav til HR-funktionen i virksomheden, og her kan modellen med fordel anvendes. Forfatterne tegner en ledelsespipeline, hvor de identificerer de kritiske karriereskift i organisationen. Der findes 6 såkaldte ledelsespassager, og bogen gennemgår hver enkelt af dem og illustrerer de færdigheder og værdier, der er nødvendige for at håndtere de forskellige overgange. Det er fx fra medarbejder til leder af medarbejdere eller fra at være ledere af medarbejdere til at være leder af ledere. Modellen kan også være brugbar til at løse problemer i transitionen og diagnosticere problemerne, hvis man som leder eller HR- konsulent kan se, at det ikke fungerer. Der er små cases til at illustrere modellen, ligesom der er FAQ'er med besvarelser med baggrund i praksis

Vurdering

Bogen virker brugbar til at blive bevidst om de svære forhold ved medarbejderes karriereskift i organisationen, og selvom den er amerikansk af oprindelse, kan den sagtens bruges i en dansk sammenhæng. Der omtales en tidligere udgave i forordet, men det henviser til den amerikanske udgave. Man har oversat forordet ukritisk og set bort fra, at dette er den første danske udgave

Andre bøger om samme emne

 Leadership pipeline i den offentlige sektor om samme model har fokus på det offentlige