Lektørudtalelse

Forfatter: Hamide Kara

Kort om bogen

Autentisk indblik i seks lederes personlige historie og fortidens betydning for kvaliteten af lederskab. Bogen henvender sig til ledere, men kan også bruges af lånere som søger inspiration til at forstå sig selv og sit ståsted

Beskrivelse

Forfatter og erhvervspsykolog Else Kathrine Relster arbejder med personlig coaching og sparring for ledere. I bogen følger man seks anonyme lederes forløb hos forfatteren. Beskrivelserne af disse forløb er et vindue ind i en bestemt periode i de deltagende lederes liv. Relster skriver: "Problemstillingerne er meget forskellige, fra samarbejdsproblemer, karriereovervejelser, mistrivsel, problemer med work-life balance til daglige ad hoc-problemstillinger. For hovedpartens vedkommende er der dog tale om overbelastning og stress-symptomer og de problemer, dette medfører." Om visualiseringsøvelserne i bogen skriver Relster at de er resultat af og inspireret af mange års efteruddannelse. Bagerst i bogen finder man en længere liste med ordforklaringer

Vurdering

Forfatteren slår, med sine velskrevne fortællinger om de forskellige ledere og forslag til øvelser, et slag for at alt er muligt med den rette motivation og de rette betingelser. En velskrevet og læseværdigt bog som giver gode bud på veje man kan gå, for at opnå bedre livskvalitet. En nødvendig bog, hvis man gerne vil være langtidsholdbar

Andre bøger om samme emne

En anden titel som også via samtaleteknikker hjælper det moderne arbejdsmenneske med selvhjælp er: Den nødvendige samtale i arbejdslivet