Lektørudtalelse

Forfatter: Louise Urban Andersen

Kort om bogen

Lær fysisk og psykisk selvforsvar som modsvar på vold, sexisme og grænseoverskridende adfærd. For alle med interesse for evnen til at forsvare sig selv og feminisme generelt

Beskrivelse

Bogen åbnes med et forord, der redegør for, at vi kan opnå større forståelse for hinanden gennem dialog om emnet sexisme og grænseoverskridende adfærd. Derefter er der begrebsafklaring, fx af misogyni, intersektionalitet og nonbinær, ligesom der også er en definition på nutidens feminisme. De to forfattere beretter personligt om, hvorfor de er feminister, og de agiterer for en aktiv udøvelse af feminismen, dvs. handling, når der sker uønsket berøring eller tilråb, hvilket skal fungere som det feministiske selvforsvar. Derefter gennemgås fysisk selvforsvar, som træder i kraft, når ord ikke er nok. Forfatterne gennemgår myterne om selvforsvar og kommer med en definition af begrebet vold, offerrollen og de ti herskerteknikker, bl.a. gaslighting og usynliggørelse. Vold inddeles i kategorier fx fysisk vold, seksuel vold og digital vold, og bogen giver øvelser til selvforsvar overfor de forskellige kategorier

Vurdering

En lille bog om et stort emne. Der er fokus på at være aktiv og handlende fremfor at være passiv, altså at opbygge forsvarsevner imod alle former for vold, sexisme og grænseoverskridende adfærd. Der er gode, konkrete øvelser, der kan bruges som forsvar mod fysisk vold

Andre bøger om samme emne

Forskellige forsvarsteknikker beskrives også i Psykisk selvforsvar for kvinder