Lektørudtalelse

Forfatter: Ellen Lind Jensen

En bog der, sætter kønsrollemønsteret på dagsordenen, og påviser, at den mandlige dominans fortsat består, til trods for at kvindernes status og stilling har undergået store forandringer her i vesten igennem de seneste 100 år. Historien og kulturen gøres ansvarlig for denne kønslige orden, der yderligere forankres via samfundets institutioner (familie, kirke, stat, skole etc.) - en forankring vi ikke altid er bevidste om. Heller ikke forfatteren selv, når han fx skriver på side 124: "Kvinderne har længe været udelukket fra de seriøse tings univers ... og har i stedet været isoleret indenfor hjemmets univers og i de aktiviteter, der er tilknyttet slægtens biologiske og sociale reproduktion". Er det ikke seriøst? Forfatteren er fransk sociolog. Hans metoder og konklusioner er kompetente og originale. Flere af hans bøger er oversat til dansk. Bogen er kompliceret fagligt og sprogligt. Der er masser af henvisninger til andre forfattere og teoretikere. Bagest har Carsten Sestoft skrevet en lille introduktion til Bourdieu. Der er navneindeks og indholdsfortegnelse, men ingen samlet litteraturliste. Bogen er en 2. udgave. I forhold til 1. udgaven fra 1999 ses ingen ændringer, når der ses bort fra omslaget. Næppe grund nok til udskiftning, hvis det gamle eksemplar i øvrigt er intakt

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2007