Lektørudtalelse

Forfatter: Finn Windfeldt Hansen

Med den retrospektive optik som en afstand på godt tredive år stiller til rådighed, anskuer NM ungdomsoprøret i 60'erne. Det berømte tiår, i dag omkranset af en vis aura, i hvert fald en tid hvor grænser og skel indenfor musik, billedkunst, litteratur, teater, familiemønster i alm. og parforhold og kønsroller i særdeleshed sattes under debat, for siden aldrig at vende tilbage til det gamle. En ganske grundig gennemgang af en tid på vulkaner med rock and roll, provo'er, beat, fluxus, Eks-skole og hesteslagtning, Frøstruplejr, Vietnamkrig, studenteroprør, rødstrømper m.m. NM har godt fat i såvel forudsætninger som de mange mere eller mindre parallelle forløb der med tilsvarende henvisninger til samtidige kilder afdækkes fint, og tillige hermed genkalder periodens begejstring, livsglæde, drømme, ideer - og ideologier, for selvfølgelig også ofte at munde ud i bitre og/eller bristede illusioner. En anderledes samfundslære der forholder sig med netop den nøgterne grad af distance og klarsyn som erfaring og alder forlener enhver midaldrende iagttager med. Emnet kan findes belyst andre steder, men næppe tilsvarende bredt favnende, som sådan af oplagt interesse for bibliotekerne hvis midaldrende brugere i øvrigt også vil kunne nikke genkendende til mangt og meget

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2000