Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Filosoffen Ole Fogh Kirkeby er professor ved Handelshøjskolens Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Udover en lang række bøger om ledelse, filosofi m.v. har han tidligere eksperimenteret med den skønlitterære genre. Senest i 2004 hvor Filosofiske fortællinger fik flotte anmeldelser med på vejen. I Filosofiske fiksérbilleder smelter kunst og filosofi sammen i mange små strøtanker, aforismer og iagttagelser af 1-3 siders længde. Som forfatteren skriver: "I hver enkel begivenhed vi oplever gemmer der sig et fikserbillede. Vores opgave er at bevare dets hemmelighed ved at lade tanken sætte det fri". Koncentreret, udfordrende og med stor viden, nogen humor og momenter af overraskende underfundighed kommer forfatteren vidt omkring i menneskets tilværelse og univers. En snæver, men flot skrevet udgivelse, som fordrer læsere med hang til filosofisk tænkning

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2006