Lektørudtalelse

Forfatter: Hans Michelsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til den store læserkreds, der er til bøger om verdenskrigene

Beskrivelse

Hitler hævdede, at de mest formative år i hans liv var tiden som soldat i 1. verdenskrig, men hans tid som soldat ved Vestfronten har hidtil været ringe belyst i forskningen. Kendskabet til Hitlers liv som soldat har hidtil været baseret på hans egne beretninger i Mein Kampf. Forfatteren belyser i denne bog, hvordan krigen egentlig forløb for soldaten Hitler og de øvrige i det bayerske List-kompagni. Ved inddragelse af beretninger fra flere af regimentets mænd præsenteres mennesket Hitler i et nyt lys og der tegnes et billede af en mand, som altid holdt sig langt bag fronten, når kampene stod på. De andre soldater skyede ham. Forfatteren beskriver også, hvordan Hitler i 1918 ved krigsafslutningen stadig var usikker på sit politiske ståsted og i en periode sågar definerede sig som kommunist. Forfatteren underviser i europæisk og international historie på Aberdeen University

Sammenligning

Litteraturen om Hitler er omfangsrig. Af nyere fremstillinger se fx Søren Gosvig Olesen Hitler - en introduktion, 2010, der mere drejer sig om fascinationskraften end om personen, og Ian Kershaw Hitler: en biografi, 2010

Samlet konklusion

Det er et væsentligt værk, der punkterer mange af myterne om Hitler, herunder hans egen opfattelse af soldatertiden, og dens betydning for ham

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2012