Lektørudtalelse

Forfatter: Ellen Lind Jensen

Bogen beskæftiger sig med arbejdslivets psykologi i bred forstand - nemlig indenfor de 3 hovedområder: arbejde, organisation og ledelse. Arbejdspsykologi defineret som forholdet mellem menneskets livsprojekt og dets arbejdsliv. Området omfatter bl.a. behov og præstation og arbejdsmiljøets indflydelse på trivsel, sundhed, udvikling og sygdom. Organisationspsykologien handler om menneskets organiserede aktiviteter med særlig fokus på samspillet mellem individer og grupper, som det udvikles og præger organisationens mål, strukturer, processer og kultur. Ledelsespsykologi beskæftiger sig med de psykologiske dimensioner af de aktiviteter, der har som mål at øve indflydelse på andres målrettede aktiviteter. Disse områder formidler bogen historisk og teoretisk, idet den også bevæger sig frem til vores foranderlige tidsalder og beskæftiger sig med emner som: teambuilding, den lærende organisation, diversitet, jobdesign og andre nyere begreber. Bogen fremtræder i sit ydre som en traditionel lærebog til fx merkonom. Det er også ca. på det niveau, den bevæger sig. Den henvender sig bredt til folk, der beskæftiger sig med arbejdsliv og -forhold via forskning og studier og i organisationssammenhæng. En sådan nyere indføring er tiltrængt