Lektørudtalelse

Forfatter: Kresten Søe Christensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

For industrihistorisk interesserede og borgere i Frederiksværk-området

Beskrivelse

Stålvalseværket i Frederiksværk blev opført i 1940 og sørgede for dansk forsyning af stål de sidste besættelsesår og senere også for en stor del af det danske behov for stål til bl.a. skibsværfterne, som udgjorde en meget vigtig del af dansk industri i efterkrigsårene. Bogen indledes med et fint afsnit om stålproduktionens historie og processer generelt og i Danmark. Derefter følger historien om stålvalseværket de første 22 år 1940-62. Vi følger værket fra det blev stiftet af toneangivende danske erhvervsfolk og hører udførligt om anlæggelsen på opfyldt havbund ved Frederiksværk, vanskelighederne ved at skaffe knowhow og arbejdskraft, den svingende økonomi, hvor værket fx på et hængende hår blev reddet fra lukning af Korea-krigen 1950, spillet om råvarerne især skrotjern og problemerne med at holde på arbejdskraften fx mht. boliger til de mange ansatte og deres familie. Bogen er i emnets natur ofte meget teknisk om arbejdsprocesserne og fremstilling af de forskellige produkter, men rummer også et rigt udvalg af arbejdererindringsglimt og ditto kulturhistorie. Med den indbydende ill. bog følger en dvd med 3 s/h film om stålvalseværket 1943-55

Sammenligning

Intet tilsvarende om den vigtige danske erhvervsvirksomhed

Samlet konklusion

Et fint nuanceret og bredt fortalt stykke dansk arbejder-, erhvervs- og industrihistorie om stålvalseværket i Frederiksværk, som var en af Danmarks mest betydningsfylde sværindustrielle virksomheder

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2010