Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Anvendelse/målgruppe/niveau

For alle der skal holde oplæg og præsentationer i alle former for faglige sammenhænge

Beskrivelse

De fleste kommer ud for at skulle formidle et budskab mundtligt for en større forsamling. Forfatternes udgangspunkt er det faktum, at de fleste af de potentielle tilhørere nu om dage enten har ekstremt travlt, eller er blevet pålagt at overvære en sådan præsentation af en leder eller lignende. Ofte vil der derfor være en barriere, der skal imødekommes, måske en skjult modstand mod at bruge sin tid. Det er vilkårene for mange, der står i formidlersituationen. Indholdet i bogen adskiller sig dog ikke fra mange af de andre bøger om at formidle. De tre hovedpunkter er: Kend dig selv, dine styrker og svagheder, forberedelse må ikke undervurderes, lige meget hvor meget man er hjemme i stoffet, og endelig hvordan bryder du muren, når du er "på". Gode råd om kropssprog, kendskab og respekt for målgruppen, brug af hjælpemidler, kunsten at improvisere, hvis det kræves og ikke mindst de kendte retoriske begreber actio, etos, patos og logos. En god lille overskuelig bog, der er god at repetere, når man skal planlægge et oplæg

Sammenligning

Der findes mange lignende titler, fx Klit: Personlig gennemslagskraft, 2009 og Hald: Præsentation og formidling, 2009

Samlet konklusion

Lille håndbog med gode råd til den, der skal holde mundtlige oplæg for en større forsamling

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2010