Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Kort om bogen

Kierkegaard giver stadig inspiration til nutiden. I bogen her gengives helt korte dagbogsrefleksioner om hverdagens, moralens og livets spørgsmål. For interesserede i SK, men også for læsere, der inspireres af livskloge mennesker med lyst til selv at skrive videre

Beskrivelse

Bogen består af kortprosatekster inspireret af SK. Redaktørerne betegner dem "kontrafaktiske skæbnefortællinger". 191 historier i dagbogsform, der udfordrer eller fortolker, hvordan SK selv ville tænke og skrive i dag. Tidsmæssigt er de skrevet i halvåret fra SKs fødselsdag 5. maj (1813) til datoen for hans død 11. november (1855). Teksterne spænder vidt i synsvinkel og niveau, hvor det har stået (anonyme) forfattere frit at skrive netop deres bidrag. Et kort efterskrift introducerer bogen

Vurdering

Bogen er interessant og legende i sin tilgang og definerer sig som et åbent værk; eksistentielle øjebliksbilleder, der med levende og spontane indtryk, udtryk og refleksioner om stort og småt i livet, lægger op til at udviske skellet mellem læser og forfatter. Interesserede inviteres til at deltage, idet der henvises til et link til en hjemmeside, som alle kan bruge

Andre bøger om samme emne

Intet andet i denne almanakform. Blandt mange om og af SK kan antologien Forførerne og temabøgerne om SK, fx Den første Kærlighed og andre tekster om drama også inspirere