Lektørudtalelse

Forfatter: Kresten Søe Christensen

Kort om bogen

Jenny Holm var et dæknavn for Anna Marie Christensen, der under krigen opererede i Kolding og det sydjyske område som berygtet Gestapo agent. For interesserede i besættelsen

Beskrivelse

En bog om JHs liv. Kvinden, der var den ideelle agent, kunne charmere sig ind på de mennesker, hun udnyttede og angav. Hertil kom en kraftig seksuel udstråling, som også flittigt blev anvendt i hendes succeser, der betød tortur, død eller kz-lejr for mange modstandsfolk. Egentlig nazist blev JH aldrig, og efter 5. maj skiftede hun uden skrupler side og hjalp med opsporing af sine gamle nazivenner. Retsopgøret bød en lang fængselsdom, men efter løsladelsen formåede JH at skabe sig en ny identitet som succesrig healer

Vurdering

I efterskriften defineres bogens mål som at afdække mennesket bag JH. Her står læseren dog ikke specielt afklaret. I sidste del er der flere gisninger end dokumentation, og fremstillingen bygger ofte på samtaler med personer med kortere eller længere berøring med JH. Ikke mange af disse fremstår tilstrækkeligt underbyggede og vægtige. Til gengæld giver bogen generelt en fin indsigt i modstandsarbejdets vilkår og ofte amatøragtige tilsnit og Gestapos metoder mht. brug og rekruttering af danske håndlangere og disses desperation og afstumpethed. Også redegørelsen for den psykiatriske vurdering af de dømte i retsopgøret er interessant læsning

Andre bøger om samme emne

Der findes en del om JH i Birkedal af Øvig Knudsen og Over stregen - under besættelsen

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2016