Lektørudtalelse

Forfatter: Finn Windfeldt Hansen

Anvendelse/målgruppe/niveau

For læsere med interesse for Arktis' udforskning i kraft af små dampskibes uforfærdede besejling af Nordøstpassagen o.a. polare farvande i slutningen af 1800-tallet! Et livtag var det, vovemod påkrævet og strabadser givne hvorfor bogen måske mest appellerer til raske drenge og mænd i alle aldre! Indbydende omslag, undertitlen holder vand, og bogen formidler i øvrigt sig selv!

Beskrivelse

Dramadokumentarisk bog om tre sene 1800-tals ekspeditioner i polarhavet samt om nygifte Anna & August Thornams rejse til og ophold i Sibirien, hvor August arbejdede som telegrafist. Senere skulle hans veje krydse flere ekspeditionsdeltageres. Ud fra et stort kildemateriale panoreres henover handelsruter, issejlads, store og små ekspeditionsdramaer og ikke mindst et hårdført persongalleri, hvis skæbner fastholder opmærksomheden i en detailrig og nervepirrende "cliffhanger" af en bog. Fint illustreret med datidens tegninger, portrætter m.v., altsammen bidrager til et præg af autenticitet

Sammenligning

Litteraturen om polare ekspeditioner er omfangsrig fx Achton Friis' Danmark Ekspeditionen til Grønlands nordøstkyst 1906-08, 2006. Chr. Bendix Thostrups bog om samme emne udkom tidligere i år. Se fx også Ole Sohns De drog mod øst, 2003, om dansk udvandring til Sibirien 1864-1919

Samlet konklusion

En medrivende bog om nogle af datidens polarekspeditioner, om livet på "kanten", tillige med fængslende tidsbilleder fra nu fjerne og forsvundne in- og eksteriører. En bog om udlængsel, eventyrlyst og dermed forbundne farer!

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2008