Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

De 2 bøger henvender sig dels til forskere, politikere og de højere læreanstalter dels til almindeligt interesserede i samfundsforhold og den omsiggribende projektvirksomhed

Beskrivelse

Forfatteren er filosof, og med dette omfattende studie diagnosticerer han nutidens samfund. Projekter har eksisteret altid, men en række grundlæggende forhold omkring organisering og styring inden for mange af samfundslivets forhold gør, at man kan karakterisere det nuværende samfund som et projektsamfund. Projektet er i dag en måde at leve på, og forfatteren behandler en lang række forskellige afskygninger af samfundslivet som illustrerer, hvorledes styring og organisering i høj grad relaterer sig til projektet som omdrejningspunkt

Sammenligning

De 2 bøger er 2 udgaver af den samme bog. En lang, uforkortet videnskabelig version om projektsamfundet baseret på forfatterens ph.d.-afhandling med noter, indeks og udførlig indholdsfortegnelse samt en forkortet version som i højere grad fokuserer på mennesket i projektsamfundet, og som er beregnet på en hurtigere tilegnelse af afhandlingens tanker og ideer. Emnet er ikke tidligere behandlet i denne udførlige form

Samlet konklusion

Et dybtgående studie i menneskets måde at organisere samfundslivet på gennem projekter på det personlige og samfundsmæssige plan

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2009