Lektørudtalelse

Forfatter: Tina Schmidt

Anvendelse/målgruppe/niveau

Primært for studerende på højeste gymnasietrin eller på en videregående humanistisk uddannelse. Sekundært for voksne med særinteresse for læsning af kulturlitteratur. Sproget er ikke unødvendigt akademisk, dog kræver læsningen forhåndskendskab til den europæiske dannelsestradition

Beskrivelse

Lektor i æstetik og kultur, Birgit Eriksen gennemgår litteraturhistoriske problemstillinger vedrørende dannelsesromanen som genre. Hovedomdrejningspunktet er Goethes Wilhelm Meisters læreår, som ud fra en snæver definition af dannelsesroman-begrebet måske er den eneste, der passer ind i definitionen. BE gør op med traditionel litteraturkritik, der vil passe genren ind i strukturalismens hjem-ud-hjem-model. Ved at genlæse og omdefinere genreforståelsen gør hun igen snakken om dannelse aktuel. Dannelse er en evigt løbende proces, og ikke blot et levn fra et borgerligt samfund og spørgsmål om at finde sin plads i en allerede eksisterende orden

Sammenligning

Aarhus Universitetsforlags antologi Dannelse kan bruges som en god introduktion til emnet, ikke kun den litterære, men også den brede dannelse. Om moderne dannelse; Daniel Øhrstrøm Vild med dannelse - fra Goethe til Google. Oversigt over den danske dannelsestradition kan bl.a. findes i Dansk litteraturhistorie. Bind 6 : Dannelse, folkelighed, individualisme 1848-1901

Samlet konklusion

Velskrevet akademisk redegørelse og problematisering af dannelsesbegrebet, samt et forsvar for dets aktualitet. Kulturlitteratur for særligt interesserede eller studerende

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2013