Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Har vi brug for endnu en gendigtning - ikke mindst efter Ole Meyers eminente version fra 2000 - kan man spørge med Ebbe Reich, der genfortæller Dantes klassiske mesterværk. Reichs udgave, der udkom første gang i 1991, er en regulær genfortælling i den tradition, som vi så en del førhen fra eksempelvis Villy Sørensen og Otto Gelsted - d.v.s. en forkortet og urimet og dermed lettere tilgængelig bearbejdelse af en klassiker. Det kan altid diskuteres, i hvilket omfang originalværkerne skal tygges og bearbejdes før serveringen, og Reich begrunder helt rigtigt sit valg med, at de færreste har forudsætningerne for at indleve sig ind i Dantes tid og det religiøse, mytologiske og politiske univers, der herskede i Firenze i begyndelsen af 1300-tallet. Reich er en eminent fortolker, der lægger vægten på selve historien som "rejsebeskrivelse" og det dramatiske stof på bekostning af det formmæssige og digteriske, der også er helt centralt i Dantes originale værk. Reich har brugt Hee Andersens fine komplette prosaoversættelse fra 1963, og han kompletterer sin genfortælling med at indramme teksten med korte introduktioner til Dante og hans tid. Gustave Dores fantastiske helsides xylografier ledsager også i denne udgave teksten i den flotte bog

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2003