Lektørudtalelse

Forfatter: Per Drustrup Larsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Sportsinteresserede (især i håndbold), biografilæsere og kendisnysgerrige udgør centrale målgruppe. Den massive medieopmærksomhed, der har været på Anja Andersen i mange år, og som har fået en ny opblomstring pga. denne bog, skal nok sikre efterspørgsel

Beskrivelse

Forfatteren er sportsjournalist på Jyllands-posten og har fulgt begivenhederne og personerne både på banen og i kulisserne i flere år. I bogen beskrives perioden 2000-2008, hvor Anja Andersen satte Slagelse på håndboldverdenskortet med adskillige mesterskaber og fremragende håndboldspil. Delvist kronologisk og meget detaljeret beskrives udviklingen og centrale begivenheder på baggrund af især samtaler med en del af de direkte involverede. I medierne har der siden været fokus på bogens beskrivelser af Anja A og hendes kompromisløse lederstil af østeuropæisk tilsnit, men bogen rummer også mere end det, uden dog at være dækkende for alle sider af sagen. Uanset vinkel er der tale om et indkig i en kompleks sportsverden

Sammenligning

Adskillige sportsbiografier forsøger via afsløringer at vise ukendte sider af personer mv. og denne både ajourfører tidligere bøger om Anja Andersen og viser mindre sympatiske sider af hendes virke og markante personlighed

Samlet konklusion

Interessant og velskrevet sportsbiografi om en medieeksponeret og kontroversiel personlighed. Bogens beskrivelser af Anja A som en kompromisløs person med positive og negative sider er mere balanceret end mediernes fokusering på bogens negative historier om Anja A og miljø/personkreds omkring hende

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2009