Lektørudtalelse

Forfatter: Dorte Tissot Hansen

Kort om bogen

Virksomhedsledere og andre der interesserer sig for læringsmiljø og læringsstrategi, får i denne lille debatbog inspiration til at overveje virksomhedens læringsmiljø og anvendelsen af midler til uddannelse og læring

Beskrivelse

Bogens forfatter er kultursociolog og har mange udgivelser om bl.a. ledelse og kommunikation bag sig. Teksten er oprindelig skrevet i 2003. Bogen lægger op til debat om lærings- og uddannelseskultur på virksomheder. Bruges midlerne til efteruddannelse, kurser og læring effektivt? Måske kan medarbejderens og virksomhedens læringsmål opnås ved et bedre læringsmiljø på selve virksomheden? Med fokus på virksomheders uddannelse af medarbejdere debatteres og gives forslag til, hvordan virksomheder kan skabe en mere effektiv læringskultur ved at flytte fokus fra uddannelse til læring. Der gives eksempler på spild af ressourcer og årsager til manglende læring. Bogen afsluttes med eksempler på analyseredskaber, der kan anvendes til undersøgelse af virksomheders læringskultur

Vurdering

Fin lille debatbog om uddannelse og læring, der sætter fokus på virksomhedernes læringsmiljø og forbrug af ressourcer

Andre bøger om samme emne

Der findes meget litteratur om læring og læringsmiljø i virksomheder. Af bøger med samme fokus kan nævnes Ledelse og læring i praksis, samt Den lærende virksomhed, der dog begge er mere omfattende og skrevet i et mere fagtungt sprog

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2015