Lektørudtalelse

Forfatter: Marianne Majgaard Jensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

En klassiker, der både er lystlæsning som en god historie og velegnet til opgaver på gymnasieniveau og opefter

Beskrivelse

Daniel Defoe (1660-1731), engelsk forfatter og samfundsdebattør, skrev Robinson Crusoe i 1719. Den blev straks en stor succes. Historien er velkendt: Den unge, ubesindige Robinson trodser sin fars formaninger og stikker til søs. Han forliser og kommer i land på en øde ø, hvor han lever i 27 år. Her opbygger han en tilværelse med agerbrug og husdyrhold, inden mødet med Fredag bliver hans vej væk fra øen. Romanen kan læses som en eventyrlig fortælling, men kan samtidig ses som en beretning, der priser borgerlige dyder som individualisme, regelmæssighed, selvdisciplin, arbejdsomhed og foretagsomhed; tilsyneladende styret af religiøs ydmyghed - den er dog tilpasset individualiteten og foretagsomheden. I den optik er det en fortælling om en ny historisk epoke, der slår igennem som kulturbærende, og dermed er Robinson Crusoe en forløber for den moderne roman, som opstod i 1700-tallet. Forord af Mogens Boisen, efterord af Gert Emborg og litteraturliste fra 1987-udg. Sproget er levende og nutidigt. Godt layout, bagsideteksten giver en fin præsentation

Sammenligning

Robinson Crusoe kom på dansk 1744-45 og er siden udgivet i mange udgaver, både til voksne og (forkortede) til børn. Denne 2. udgave er ikke væsentligt ændret i forhold til Dansklærerforeningens fra 1987

Samlet konklusion

En af verdenslitteraturens klassikere - stadig spændende lystlæsning og samtidig velegnet til opgaver

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2011