Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Minka Jensen

Kort om bogen

Med udgangspunkt i historien om de sønderjyder, der blev tvunget til at kæmpe i 1. verdenskrig, beskrives krigens væsen og dens kulturhistorie. For læsere af krigs- og kulturhistoriske bøger

Beskrivelse

Efter at Danmark mistede Sønderjylland til preusserne pga. nederlaget i 1864, var sønderjyderne tvunget til at kæmpe på tysk side under 1. verdenskrig. Over 5000 sønderjyder døde som følge deraf. Med udgangspunkt i historien om disse skæbner, skriver Hans Boll-Johansen om krigens væsen og kulturhistorie. Forfatteren er selv sønderjyde og har en militær karriere under den kolde krig bag sig. Han søger at beskrive og fortælle om de mange kulturelle og identitetsmæssige aspekter af krig som fænomen. Ved at inddrage historiske eksempler og kilder, som fx Napoleonskrigene og andre krige, samt undersøge forfatteres og filosoffers syn på krig, afdækkes krigens rædsler i en kulturhistorisk kontekst

Vurdering

Gennemarbejdet og kompleks bog. Den er ikke kun en historie om sønderjydernes rolle i 1. verdenskrig. Den del af historien er et springbræt for et mere analyserende og teoretisk syn på krige i historien. Der er inddraget en bred og fascinerende vifte kilder af forskellig type, der giver værket en teoretisk tyngde. Den kan dog til tider fremstå rodet og uafklaret i dens problemstilling

Andre bøger om samme emne

Et værk som Krigen har samme fokus og teoretiske tyngde