Lektørudtalelse

Forfatter: Per Schou

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Omstændeligt og med en mængde detailler fortæller L.A. om en sommerferietur til Færøerne i følge med en 14-årig pige. Man følger trofast parret, næsten skridt for skridt, på dets energiske færden. Forfatterinden har fået meget stof med om færøsk natur og levevis, og man føler hendes betagelse af det særegne ørige, hvis befolkning stadig som få andre er i vejrets og havets vold. Færøernes mægtige natur og det fantastiske fugleliv opleves, også når alt drukner i regn og tåge, men en noget småsnakkende facon giver dog bogen nogen lighed med en privat rejsedagbog

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til bogudgave fra 1970