Lektørudtalelse

Forfatter: Ulla Møller

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

En bog for unge om at blive gammel og en bog for voksne om at være ung og kun have sine egne ressourcer at stole på, når institutionerne vil sætte mennesker i bås. På plejehjemmet bor den93-årige Mariane gemt bag en maske af senilitet, men bag masken lever og sanser hun. I en bevidsthedsstrøm glider den trygge barndom og ungdom med skelsættende begivenheder forbi, og en usædvanligåndelig styrke bringer hende udenfor tjørnehækken og i kontakt med den 13-årige Jonas. Han har det svært med kammeraterne og oplever Mariane som en jævnaldrende veninde. Bogen slutter med den gamlekvindes død, men hun lever videre i Maria, datterdatter af det barn, hun måtte bortadoptere som 17-årig for ikke at støde an mod sit miljø og tidens normer. Handlingen udspilles et sted mellem drømog virkelighed, og der hviler en eventyragtig stemning over historien, selv om hverdagenes realiter er barske for både Mariane og Jonas. Sproget er kort og præcist, næsten lyrisk. Omslagets sartepastel og de småvignetter, der indleder hvert kapitel understreger bogens budskab om naturens og menneskelivets evige kredsløb. En bog, der er svær at rubricere, men som kan skabe forståelse hosunge fra 13 år og voksne for andre aldersgruppers vilkår

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til bogudgave fra 1995