Lektørudtalelse

Forfatter: Jens Jørgen Laursen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Forfatteren beretter om slavernes forhold i det tidligere Dansk Vestindien. Samtidig gives et indblik i øernes nuværende udseende, efter at forfatteren har opholdt sig på dem i en måned. Bogener opdelt i fire hovedafsnit: Slavetransporten fra Afrika, livet på plantagerne, slaveoprøret samt slavernes frigivelse i 1848. Stilen ligger mellem det refererende, der bygger på kendsgerninger,og forfatterens subjektive opfattelse af begivenhederne, der udmøntes i en reportageagtig form. Dette bevirker, at bogen er ret let tilgængelig for eleverne fra 7. klasse og opefter, derselvstændigt vil kunne tilegne sig viden om slaveriet. Når et så omfattende emne, som der her er tale om, komprimeres på 100 sider, vil det ikke være muligt at få alle nuancer med. Der fremstår dogsom helhed et troværdigt billede af forholdene, som de fire afsnit beskriver. Afsnittene er opdelt i mindre og let overskuelige kapitler, hvilket fremgår af indholdsfortegnelsen, der samtidigt kanbruges til opslag.Sort/hvide fotografier giver et historisk billede af bygninger fra 1700-tallets Caraibien. Sammenholdt med den ret righoldige litteratur om slaverne i Vestindien, er denne titelden mest tilgængelige for skolens elever

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1994