Lektørudtalelse

Forfatter: Per Drustrup-Larsen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

I udgivelsen af Wilhelm Dinesens (Boganis) samlede værker er forlaget nået til værker, som ikke har været genudgivet før. Det er der kommet en god bog ud af - både et kulturhistorisk dokumentog en også i dag meget læseværdig bog. Wilhelm Dinesen introduceres som person kun meget kort på bogomslagets flapper, og det er lidt ærgerligt, for selvom de 14 historier sagtens kan stå alene,får de mere dybde, når personen bag står klarere. Bogen falder i 2 dele: 3/4 udgøres af oplevelser i USA blandt nybyggere og ikke mindst indianere, samt hans oplevelser som professionel soldat påfransk side mod Tyskland og tyrkisk side mod Rusland. Det er meget vidtspændende historier om kærlighedsoplevelser, rapporter fra felten og om interessante personer, han har mødt eller opdigtet.Den sidste 1/4 er W.H.'s egen - i dag jubilæumsaktuelle historie om sammenbruddet i 1864-krigen. Det er en i sandhed kontant skildring af krigens rædsler set gennem en ung officers øjne. WilhelmDinesen er enfortællingens mester, der i et præcist og levende sprog forstår at spinde en ende, så opmærksomheden holdes fanget hos alle de mange læsere, der gerne vil have en god historie og læseen god roman. En rigtig god klassiker og en nydelig bog - bortset fra for mange korrekturfejl

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til bogudgave fra 1989