Lektørudtalelse

Forfatter: Poul Ravnløkke

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

En lille uhøjtidelig skildring på knap 100 sider om Sønderjylland, dvs. den østlige del af landsdelen fra Aabenraa i syd til Kolding som et bind 4 af en serie på i at 6 bind om heleSønderjylland. Tidligere er udkommet: Langs grænsen, Sundeved, Als og under forberedelse er: Vadehavet og Vestkysten. Det er ikke en ren topografisk eller historisk skildring; men forfatterenfortæller løst og fast om det, der interesserer ham - ikke mindst om spændingen mellem dansk og tysk - med hovedvægten på de historiske tildragelser, der knytter sig til bestemte egne, byer,kirker, gårde og andre bygninger. Også middelalder- og oldtidsminder, arkæologiske fund, samt enkelte større nutidige begivenheder fra det 19. og 20. årh. finder forfatteren plads til. Kunstnere,forfattere og politikere med rod i landsdelen nævnes kort. Man vil ikke på de forholdsvis få sider finde nogen udtømmende behandling, men derimod et causeri af skitsemæssige oplysninger oganekdoter f.eks. for turisten eller andre, derblot vil have nogle få hovedtræk lagt frem. Gennemillustreret med fotos

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1984