Tema / Demokrati

I denne uge sætter biblioteker over hele landet fokus på demokrati. Hver på sin måde. Nogle afholder foredrag, andre laver udstillinger.

Demokrati betyder folkestyre og er en politisk styreform. Det vil sige, at folket er med til at bestemme. Det er en af grundstenene i det danske folkestyre. Uanset hvor vi færdes i hverdagen, skal vi blive enige om ting. På arbejdet kan det være, hvem der gør hvad i forbindelse med en arbejdsopgave. I familien skal man blive enige om, hvilken film man skal se i biografen. I samfundet er der nogle, der bestemmer, hvor stærkt vi må køre i byerne. Ude i den store verden skal en række politikere blive enige om at samarbejde om f.eks. klimaet.

Så demokratiet står hver dag sin prøve i samspillet mellem mennesker. Jeg har fundet en håndfuld bøger om demokrati på forskellige måder. Du kan også få en indføring i mere om demokratiets styreformer.

God fornøjelese med et besøg på dit lokale bibliotek

Lone, Esbjerg Kommunes Biblioteker

Kaare R. Skou: Land at lede : folkestyrets dramatiske historie fra grevinde Danner til Anders Fogh
Af Kaare R. Skou (2009)
Om det danske folkestyres historie fra Grundlovens fødsel og op til nu
Thomas Meloni Rønn: Grundloven 1849
De historiske begivenheder omkring grundloven, de interne stridigheder og modsætninger samt gennemgang af de nyere revisioner af grundloven
Jørgen Christensen (f. 1958): Muhammed-tegningerne, demokratiet & sikkerhedspolitikken : en analyse af debatten om Muhammed-tegningerne ud fra en demokratisk og en sikkerhedspolitisk synsvinkel
Muhammed-krisen analyseres primært ud fra et demokratisk perspektiv med udgangspunkt i Hal Koch og Alf Ross' demokratiopfattelser og danske værdipolitiske opfattelser samt ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv og terror som en sikkerhedspolitisk trussel. Desuden gengives synspunkter fra danske medier i relation til Muhammed-krisen