eReolen og privatlivspolitik

Behandling af dine personoplysninger i eReolen

Version 1.0

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

eReolen er landets folkebibliotekers fælles app- og hjemmesideløsning for udlån af e-bøger, netlydbøger mv. Det er den enkelte kommune, som er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, når kommunens folkebiblioteker deltager i løsningen. Du kan rette henvendelse om behandling af dine personoplysninger i eReolen til hovedbiblioteket i din kommune.

Du kan også rette henvendelse til din kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger findes på din kommunes hjemmeside.

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Det er formålet med eReolen at give adgang til at låne, reservere og læse/lytte til bibliotekets e-bøger, netlydbøger og podcasts via hjemmesiden eller appen. For at du kan anvende eReolen, behandles der personoplysninger om dig. Ifølge lov om biblioteksvirksomhed kan folkebibliotekerne stille digitale services og tjenester til rådighed for borgerne. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i eReolen er endvidere databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

Kategorier af personoplysninger - hvilke oplysninger behandles?

Der behandles almindelige (kontaktoplysninger og lånerdata) og fortrolige (kun cpr-numre) personoplysninger i eReolen.

Login

Når du logger ind på eReolen, opbevares dit brugernavn (cpr-nummer eller lånerkortnummer) og pinkode. I appen opbevares de krypteret på din egen enhed, og på hjemmesiden opbevares de, indtil du logger ud igen.

Oplysninger om dine lån og reserverede materialer

Vi behandler oplysninger om dine lånte og reserverede materialer. Disse data opbevares efter aftale med de dataansvarlige kommuner hos forlagenes administrator i en periode, der følger af den for administratoren gældende lovgivning bl.a. med henblik på afregning for udlån mellem forlag og kommuner.

Du kan selv slette materialerne på din huskeliste.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at reservere et materiale, behandler vi også dine kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) med henblik på at kunne informere dig om dine reserveringer. Du kan altid selv rette dine kontaktoplysninger i eReolen-appen under ”Indstillinger”, og på eReolens hjemmeside kan du rette det under ”Brugerprofil”. Indholdet af reserveringsbeskeder sendt til dig (via e-mail eller sms) bliver automatisk slettet efter reserveringens udløb.

Oplysninger om “Lånehistorik og inspiration”

I app-løsningen eReolen kan du tilvælge funktionen ”Lånehistorik og inspiration”. Hvis denne funktion tilvælges, påbegyndes indsamling af informationer om dine lån, således at du kan tilgå din lånehistorik på en samlet liste. Disse data bruges også til at give dig personlige anbefalinger af materialer. Anbefalingerne udformes automatisk på baggrund af de materialer, du har lånt, lagt på huskeliste, reserveret og/eller kigget på tidligere. Anbefalingsløsningen (algoritmen) fungerer sådan, at dine data sammenlignes med andre brugeres data for at finde andre brugere, der har en lignende låneadfærd. Hvis der vurderes at være sandsynlighed for, at en række brugeres låneadfærd er relevante i forhold til dig, vil disse brugeres låneadfærd danne grundlag for anbefalingerne til dig. På samme måde benyttes dine oplysninger til at danne grundlag for andre brugeres anbefalinger. Dine personoplysninger er beskyttet med en stærk kryptering, og det er ikke muligt for andre at få oplyst, hvem anbefalingerne er dannet på baggrund af. Der kan også dannes anbefalinger til dig på baggrund af materialer du har lånt, uden at anvende andre brugeres data. I eReolen-appen er det muligt at skjule enkelte materialer fra din lånehistorik eller hele listen. Vær opmærksom på, at din lånehistorik kun slettes helt, hvis du fravælger funktionen “Lånehistorik og inspiration” igen, dvs. slår opsamling af data fra under “Indstillinger”. Vælger du at skjule dele af eller hele din lånehistorik, vil disse oplysninger ikke længere benyttes til at give dig personlige anbefalinger. Du kan til enhver tid ændre dit valg om opbevaring af disse oplysninger om dig, hvorefter alle oplysninger om dig slettes.

Statistik

På hjemmesiden og på appen indsamler vi anonymiseret statistik på baggrund af din adfærd, når du benytter løsningen. Oplysningerne omfatter, hvilke sider og funktioner du har klikket på, og disse oplysninger anonymiseres og benyttes til statistiske undersøgelser og til at forbedre appen. Læs mere i afsnittet om cookies nedenfor. Der videregives endvidere personoplysninger om dig og dine lån til Danmarks Statistik, som herefter udgiver anonymiseret statistik om udlån foretaget på eReolen.

Kategorier af modtagere - hvem har adgang til oplysninger om dig?

De dataansvarlige kommuner anvender forlagenes administrator, Publizon, som databehandler til at administrere udlånsordningen. Relevante medarbejdere hos administrator har adgang til oplysninger om dig. De dataansvarlige kommuner benytter foreningen Det Digitale Folkebibliotek som databehandler til at administrere eReolen-appen, og databehandleren anvender underdatabehandlere. Relevante medarbejdere hos underdatabehandler har adgang til oplysninger om dig. Der videregives endvidere personoplysninger om dig og dine lån til Danmarks Statistik, som er selvstændigt dataansvarlig, og som herefter udgiver anonymiseret statistik om udlån foretaget på eReolen.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke personoplysninger til modtagere i tredjelande. Der er blevet anvendt og anvendes imidlertid fortsat en cloud-løsning til hosting/opbevaring af personoplysninger i app-løsningen hos et amerikansk registreret selskab. Det er aftalt med selskabet, at personoplysningerne opbevares i Europa. Der er endvidere truffet den supplerende foranstaltning for at beskytte personoplysningerne i eReolen-appen, at oplysningerne er stærkt krypterede.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Indsigtsret Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig i eReolens app- og hjemmesideløsning og udlånsordningen, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Bemærk, at du selv kan rette kontaktoplysningerne (e-mail og telefonnummer).

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig generel sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må der fremover kun behandles oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine oplysninger i eReolens app- og hjemmesideløsning.

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på i app-løsningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Læs igen

Du kan altid finde information om gældende behandling af personoplysninger vedrørende eReolen i menuen nederst i højre hjørne i eReolen-appen. På eReolens hjemmeside finder du et link til privatlivspolitikken nederst på siden.

Brugen af cookies på detdigitalefolkebibliotek.dk

Vi vil gerne tilbyde eReolens brugere en overskuelig og brugervenlig hjemmeside. For at sikre os, at indholdet på siden er relevant og til at finde rundt i, benytter vi os af cookies. Cookies giver os vigtige informationer om, hvordan vores side bliver brugt, hvilke sider der bliver set mest, hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som lægges på din computer, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data. Den gør det muligt for os at måle trafikken på vores site og opsamle viden om f.eks. antal besøg på vores hjemmeside, hvilken browser der bliver brugt, hvilke sider der bliver klikket på, og hvor lang tid der bruges på siden. Alt sammen for at vi kan forbedre brugeroplevelsen og udvikle nye services.

Hvorfor informerer eReolen om cookies?

Ifølge "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr" BEK nr 1148 af 09/12/2011 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279) er alle danske hjemmesider forpligtet til at informere om, hvorvidt de anvender cookies. Det sker, så brugeren kan beslutte, om de fortsat ønsker at besøge hjemmesiden, eller om de evt. ønsker at blokere for cookies.

Afvis cookies

Du kan vælge at afvise cookies ved at trykke "Afvis" i den pop-up, der vises første gang. du besøger eReolens hjemmeside. Har du tidligere besøgt hjemmesiden og accepteret cookies, kan du tilbagekalde ved at trykke på det lille ikon nederst i venstre hjørne og herefter trykke på knappen "Tilbagekald samtykke".

Når du afviser, blokerer vi alle cookies. Der er dog undtagelser. Strengt nødvendige cookies, som hjemmesiden ikke fungerer korrekt uden, accepterer du automatisk ved brug af hjemmesiden og vil ikke blive påvirket af, at du afviser cookies.