Fra renæssance til industrialisering

Efter sommerpausen er vi som del af historiesamarbejdet med DR og landets øvrige biblioteker rejst tilbage til renæssancen, hvor Christian 4. sad på magten. Han deltog i trediveårskrigen, men desværre slog hans plan fejl. Det betød en økonomisk tilbagegang for landet, men det afholdt ham ikke fra at bygge store og spændende bygninger. Børsen, Rosenborg Slot og Rundetårn er et par eksempler på byggerier, han satte i værk.

Efter Christian 4. regeringstid overtog Frederik 3., og han kom snart i krig med svenskerne. I denne periode blev der også indført enevælde. Men med årene blev det også den periode i historien, hvor nysgerrigheden over for naturvidenskaben og filosofien vandt frem. Der blev stillet spørgsmålstegn over for kongemagt og kirke.

I de tre udsendelser er vi efterhånden kommet frem til det 19. århundrede. Et århundrede, hvor der igen skete mange ting. Grundloven kom til og dermed mere demokrati til folket. Krigen i 1864 og tabet af Sønderjylland. Dansk slavehandel ophører. Det er bare et par få eksempler på de mange historiske episoder, som vi er kommet igennem i de sidste udsendelser.

Jeg har fundet nogle romaner frem, som foregår i de tre udsendelser, som man indtil nu har kunnet følge på Danmarks Radio.

God fornøjelse med lytningen

Lone, Esbjerg Kommunes Biblioteker

Bodil Steensen-Leth: Tradition og fornyelse
Serie: 
Slægten : bd. 15 ;
I 1760'erne opholder Frederik Dane sig en tid i Italien. Han vender hjem til oplysningstiden og bliver involveret i Struensees nytænkning. Samtidig har han problemer i slægten, hvor der kun er en kvindelig arving
Winni Østergaard: Ud og hjem : Helvigs rejseår
Serie: 
2. del af: Helvig
I 1840erne og 1850erne har tjenestepigen Helvig fra Thy mange forskellige pladser, og efter en lidenskabelig sommer føder hun en pige. Også danmarkshistorien når Thy - enevælden falder, demokratiet indføres, og man afgiver soldater til krigen i Slesvig-Holsten
Mich Vrꜳ: Hꜳbet
Af Mich Vrꜳ (2016)
Serie: 
Samhørende: Hꜳbet, Peters kærlighed
Fregatten Hꜳbet stævner i 1803 ud fra København med skibsreder Frederiksen og hans 14-årige datter Maria om bord. Undervejs afdækkes skibets mørke fortid, samt en række hændelser der har stor indflydelse på Marias opvækst og liv
Mich Vraa: Peters kærlighed
Af Mich Vraa (2017)
Serie: 
2. del af: Haabet
Historisk roman, der tager udgangspunkt i en brevudveksling mellem generalguvernør Peter von Scholten (1784-1854) og den fiktive person Maria Eide fra 1852 til 1853, hvor von Scholten ser tilbage på et langt liv fyldt med håb, kærlighed og nederlag