Tema / Om at miste

Sorg er et genkommende tema i nyere digtsamlinger og romaner. Også danske forfattere skriver sig ind på livets skyggeside – flere med udgangspunkt i deres egen sorg. Det skriver Information i sidste weekends litteraturtillæg.

En vintereftermiddag to år efter sin mors død gik Rolf Sparre Johansson en lang tur. Det var koldt og gråt, og noget gjorde, at han i løbet af fire timer kunne indtale det, der senere skulle blive til langdigtet ”Begravelse”. På en diktafon fortalte han om begivenhederne inden og efter sin mors død og begravelse. Bagefter nedfældede han teksten med linjeskift ved de pauser, han holdt i talestrømmen den eftermiddag.

»Bogen består nærmest kun af ting, som blev ved med at stå på min nethinde, og som jeg ikke kunne ryste af mig,« siger han til Information. En af begivenhederne i digtet er den første jul, forfatteren og hans brødre skal holde uden moderen:

(…) og nu da

vores mor ikke er der

 er det

mangler der

 så

mangler hun i den situation

til

eller

det som der sker er at vi skal

at den

eller at

julen

skal vi

vi skal selv til

at

skabe

nu

Digteren fortæller selv, at han netop skriver om begivenhederne frem for følelserne – og at denne distance var nødvendig for at kunne nærme sig sorgen.

»Jeg tænkte jo ikke rigtig over, hvordan det skulle være, før jeg skrev det, for det kom ret umiddelbart. Men jeg har siden tænkt, at det, bogen tematiserer, både er sorg og selve den hændelse; et dødsfald og en begravelse. Men også at den via sin form direkte tematiserer den måde, man kan tale om døden på,« forklarer han og uddyber: »Mon ikke man ofte kan føle en ensomhed i sorgen, fordi den er svær at kommunikere igennem. I bogen bliver min oplevelse ligesom gjort fælles.«

"Begravelse findes på eReolen som e-bog. Her har jeg også fundet forskellige lydbøger, der på hver sin vis beskriver det at miste – nogle af dem med autobiografisk udgangspunkt for den oplevelse, forfatterne selv har haft.