eReolen apps og privatlivspolitik

Behandling af dine personoplysninger i app’en

 

Baggrunden for app-løsningen ”eReolen”

Det er formålet med app’en ”eReolen” at give brugerne adgang til eReolens tilbud og services fra mobile enheder.

Ifølge databeskyttelsesforordningen skal du som registreret have information om de personoplysninger, der behandles om dig i app-løsningen ”eReolen” og om dine rettigheder i forhold til behandlingen af personoplysningerne.

De danske folkebiblioteker ved den enkelte bibliotekskommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i app-løsningen. Drift, videreudvikling, vedligeholdelse og support af app’en sker i et samarbejde mellem forening eReolen som kunde på vegne af folkebibliotekerne og virksomheden Redia a/s som leverandør. Foreningen eReolen har status som databehandler og Redia a/s som underdatabehandler.

Personoplysninger i app-løsningen behandles og opbevares hos Redia a/s.

Det er foreningen eReolen, der på vegne af de dataansvarlige bibliotekskommuner giver dig denne information om behandling af personoplysninger og dine rettigheder vedrørende app-løsningen ”eReolen”.
 

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

For at give brugerne adgang til fra mobile enheder, at anvende bibliotekernes tilbud og services behandles der personoplysninger om dig i app-løsningen eReolen.Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne i app-løsningen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandlinger, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.
 

Hvilke oplysninger behandles?

Oplysninger om dine og lån og reserverede materialer:
App’en viser dine reserveringer, lån og huskeliste. I forbindelse med disse services gemmer vi data. Alle oplysninger om dine lån og reserveringer af materialer slettes automatisk efter 30 dage.
Du kan selv slette materialerne på din huskeliste.

Hvem har adgang til oplysninger om dig?:
Når et biblioteksmateriale ikke længere er tilknyttet din profil, opbevares oplysningerne i 30 dage. 
Behandlingen af personoplysninger er overladt til virksomheden Redia a/s som underdatabehandler. Betroede medarbejdere hos Redia a/s har således adgang til personoplysninger om dig.

Andre oplysninger:
I app-løsningen benyttes Firebase Analytics til at indsamle anonymiseret statistik.
Ved login i app’en gemmes dit brugernavn og pinkode krypteret på din enhed.


Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, bedes du anvende kontaktoplysningerne nedenfor.


Indsigtsret:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig i app-løsningen, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Bemærk, at du selv kan rette brugeroplysninger i app’en (e-mail og telefon).


Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig generel sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må der fremover kun behandles oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine oplysninger i app-løsningen.


Læs mere om dine rettigheder:
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på i app-løsningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Kontakt om behandling af personoplysninger:
Har du spørgsmål til behandling af dine personoplysninger i app-løsningen Biblioteket, kan du henvende dig til dit hovedbibliotek. 

Du kan også henvende dig til eReolen på kontakt@ereolen.dk.