Hvad betyder fejlmeddelelsen?

Hvis du får en fejlbesked i eReolens app, kan du læse her, hvad de betyder.

 

Fejl #105 eller 1105
Denne fejlbesked forekommer, når der er en fejl på den titel, man forsøger at låne, og derfor kan titlen ikke lånes.Vi henviser til, at man kontakter supporten, hvis denne fejlmeddelelse forekommer.
 

Fejl #114 eller 1114
Beskeden betyder, at der er indtastet et ugyldigt kortnummer og/eller pinkode. Hvis du ikke kan logge på eReolen, bedes du gøre følgende:

Tjek, at lånekortnr./cpr-nr. og pinkode er indtastet korrekt. OBS: Brug ikke bindestreg i cpr-nr.

Tjek, at du har valgt et bibliotek på listen, som tilhører den kommune, du har folkeregisteradresse i. Hvis du bor i en anden kommune end det bibliotek, du vælger på listen, kan du ikke logge ind. Er du i tvivl om, hvordan du er registreret, kan du kontakte dit lokale bibliotek.

 

Fejl #120 eller 1120
Beskeden betyder, at antallet af samtidige lån er overskredet. Du har opbrugt din kvote for, hvor mange titler du kan låne pr. 30 dage. Du vil igen få mulighed for at låne, når et af dine nuværende lån udløber. 

 

Fejl #125 eller 1125
Beskeden betyder, at dit lokale bibliotek har opbrugt sit antal af udlån på eReolen for den pågældende måned. Når vi går ind i en ny måned, kan du igen låne via eReolen. Læs mere her eller kontakt dit lokale bibliotek for yderligere oplysninger.  

 

Fejl #126 eller 1126
Beskeden betyder, at dit lokale bibliotek har opbrugt sit antal af udlån på eReolen for den pågældende måned. Når vi går ind i en ny måned, kan du igen låne via eReolen. Læs mere her eller kontakt dit lokale bibliotek for yderligere oplysninger.  

 

Fejl #128 eller 1128
Forlaget kan i op til 6 mdr. efter en titels udgivelsesdato fastsætte en maksimal udlånsmængde på i alt 1000 udlån på landsplan. Når grænsen for de 1000 udlån er nået på landsplan, står titlen ikke længere til rådighed via eReolen.  

 

Fejl #131 eller 1131
Forlaget kan i op til 6 mdr. efter en titels udgivelsesdato fastsætte en maksimal udlånsmængde på i alt 1000 udlån på landsplan. Når grænsen for de 1000 udlån er nået på landsplan, er titlen ikke længere tilgængelig for udlån på eReolen.  

 

Fejl #134 eller 1134
Hvis man foretager for mange fejlslagne loginforsøg vil brugeren blive midlertidigt spærret, og der vil gå to timer, før brugeren igen kan forsøge at logge ind

 

Fejl #136 eller 1136
Titlen er desværre ikke tilgængelig på eReolen, og det er dermed en fejl, at titlen er på siden. Titlen findes som fysisk bog og kan i stedet lånes eller bestilles hjem via dit lokale bibliotek. Vi beklager fejlen! 

 

Fejl #137 eller 1137
Du kan højst reservere tre titler. 

 

Fejl #138 eller 1138
Denne fejlkode forekommer, når der sker en uventet fejl i systemet. Dette kan fx være interne serverproblemer.

 

Fejl #140 eller 1140
Du har allerede reserveret bogen.

 

Fejl # 141 eller 1141
Du har indtastet en ugyldig emailadresse.

 

Fejl # 142 eller 1142
Du har indtastet et ugyldigt telefonnummer.

 

Fejl #143 eller 1143
Når man har 30 samtidige lån af blå titler, er det på eReolen ikke muligt at låne flere lydbøger og ebøger, som er blå titler. Dog kan man fortsat låne podcast. Når man igen har færre end 30 samtidige lån af blå titler, kan man igen låne lydbøger og ebøger, der er blå titler.