Foreningen eReolen

Foreningen eReolen er den organisatoriske ramme omkring eReolen. Foreningens opgave er at drive og udvikle folkebibliotekernes tilbud af ebøger og lydbøger og er organiseret med generalforsamlingen som øverste organ. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der varetager foreningens udvikling og drift.

Det daglige arbejde koordineres af et projektledelsesteam, der også varetager koordination af arbejdet i arbejdsgrupperne for redaktion, materialevalg, support og digitalisering. Arbejdsgrupperne består af en bredt sammensat gruppe af medarbejdere fra en række biblioteker i landet. Den tekniske udvikling er udliciteret til Aarhus Kommunes Biblioteker.

eReolens materialevalgsgruppe foretager materialevalg på alle titler på eReolen. En liste over de forlag, der deltager i servicen kan findes nederst på hjemmesiden.

 

eReolens bestyrelse:

 • Jakob Heide Petersen, Københavns Biblioteker
 • Jakob Lærkes, Gladsaxe Bibliotekerne
 • Kent Skov, Odense Centralbibliotek
 • Bo Fristed, ITK, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
 • Mia Sørup, Sorø Bibliotek
 • Annette Godt, Allerød Bibliotekerne
 • Mikael Graaberg, Viborg Bibliotekerne
 • (suppl.) Michael Skjærris, Vejle Biblbiotekerne
 • (suppl.) Claus Hagström Hansen, Horsens Bibliotekerne


Projektledelse:

 • Mikkel Christoffersen, Københavns Biblioteker
 • Susanne Iversen, Aarhus Kommunes Biblioteker


Formand for Foreningen eReolen:

 • Jakob Heide Petersen, Chef for Københavns Hovedbibliotek