Tema / BørnehaveReolen - Digitale bogkasser til børnehaver

BørnehaveReolen er et formidlingstilbud støttet af DDB, som tilbyder forældre med børn i børnehavealderen inspiration og mulighed for nemt og fleksibelt at finde og låne digitale bøger til børnene gennem bibliotekerne.

Projektet består af en række nyhedsbreve, som hver dækker et tema med forslag til læsning af e-bøger og lydbøger, som afspejler emner fra de pædagogiske læreplaner. De kan derfor sendes ud af børnehaver til forældrene via f.eks. forældreintra, når det passer med et emne, man arbejder med i en periode. Med nyhedsbrevene bliver det muligt for forældrene at understøtte barnets læselyst med de fokusområder, der fylder i børnehavens hverdag. Bøgerne er udvalgt til aldersgruppen 3-6 år, og det eneste, det kræver for forældrene, er, at de har et lånerlogin til deres lokale bibliotek, hvis de vil låne nogle af bøgerne på eReolen.

Sådan gør I:

  • Send nyhedsbrevene + følgebrev og teasertekster til den eller de børnehaver, I er i kontakt med
  • Børnehaverne udvælger det nyhedsbrev, som passer ind i det tema, der optager børnene for tiden, og lægger det på BørneIntra som vedhæftet fil. Hertil kan den relevante teasertekst kopieres ind i BørneIntra-opslaget som en forklaring på nyhedsbrevet.
  • Når børnehaverne igen finder et tidspunkt, et nyhedsbrev kan være relevant, f.eks. til jul, følges samme procedure.

Temaerne for nyhedsbrevene er:

Nyhedsbrevene er tilgængelige som PDF'er med aktive links, sådan at de f.eks. kan sendes ud via institutionernes intranet. Nyhedsbrevene linker til titler og inspirationssider med indhold og inspiration udvalgt til forældre og børnehavebørn.

 

Herunder findes et følgebrev til børnehaverne som vejledning til tilbuddet, ligesom der er udarbejdet teasertekster til hvert nyhedsbrev, som kan sættes ind sammen med nyhedsbrevet som forklaring på, hvad man trykker sig ind på.

Desuden er her markedsføringsmaterialer, som kan benyttes til formidling af tilbuddet og som inspiration til at læse digitale bøger med børn generelt.

Du finder markedsføringsmaterialerne herunder:

Materiale til some-opslag finder du her: