Tema / Kropumulige og mulige tekster

Jeg har lige læst Caspar Erics seneste digtsamling ”Nye balancer”. Og den gjorde så stort indtryk på mig, at jeg satte mig for at undersøge, om jeg kunne finde flere digte om det, vi alle – dog i forskellige former og facetter – har til fælles: kroppen!

Caspar Erics digtsamling bærer genrebetegnelsen ”handicapdigte”. Fordi digtene på en eller anden måde alle italesætter, hvordan han lever i sin krop med cerebral parese. Digtene giver et ærligt indblik i livet med en krop, der kræver noget særligt, og som samfundet ikke tager hensyn til. Men de kredser også om, hvad det giver forfatteren af tanker. Lige fra tanker om det hverdagslige, hvor dagene skal detailplanlægges og begynder med ”død tid”, dvs. at han hver dag må strække sine muskler og træne sin krop, inden han kan gøre noget andet, til tanker om, hvordan han før eller siden vil blive nødt til at bruge en kørestol, samt hvad det mon vil få af betydning for fremtidens parforhold og venskaber.

Digte går i kroppen

Digtsamlingen er indlæst af Caspar Eric selv, og henter du den også som ebog, vil du tilmed blive ramt af, hvordan digtene – ikke på trods af, men i kraft af deres knækkede linjer og ”anderledeshed” – afviger fra ”almindelig” tekst og tilbyder en fantastisk læseoplevelse, der vil ændre dit blik på verden.

På den måde gør Casper Erics digte noget af det, som jeg mener, at poesi kan gøre allerfinest: Ved at beskrive mere eller mindre almindelige ting i vores verden på en anderledes måde – fx på vers eller med brug af metaforer, billedsprog og brudte linjeskift – kan poesi ændre vores syn på virkeligheden. Men vigtigst af alt, så har digte musikalitet og rytme, der går lige i kroppen på os. Digte får os til at sanse verden på ny gennem vores kroppe – uanset hvordan kroppen ellers virker og værker.

Nedenfor finder du flere digte og noveller, der kredser om, hvordan vores krop ser ud, gør og ikke gør, når den interagerer med verden.

Rigtig god læselyst!
Mathias Emil Stenrøs, eReolen & Husum Bibliotek