Tema / Romaner fra Østeuropa

Jeg har gennem flere år været optaget af østeuropæiske romaner og forfaterskaber, f.eks. Franz Kafka, Robert Musil, Herta Müller, Jachym Topol og mange flere. Helt specifikt er jeg især glad for Bruno Schultz' radikalt sansemættede og vildtvoksende fabulerende barndomserindringer i Kanelbutikkerne. Læs selv her:

 

"Allerede på den tid sank byen hver dag stadig dybere ned i det kroniske grå tusmørke og blev ude i yderkanterne helt dækket ind af skygger, der bredte sig som udslæt, som dunet skimmel og jernfarvet mos. Næppe havde dagen fået viklet sig ud af morgentåger og brunlig røg - før den straks igen slog over i en lav og ravfarvet eftermiddag, derpå et øjeblik holdt sig gennemsigtig og gylden som mørkt øl, for endelig at stige ned i de farveprægtige og udstrakte nætters mangfoldigt sammensatte og fantastiske hvælving."

 

Jeg deltog for nylig i den fantastiske festival for de små forlag, Lille Bogdag, hvor jeg så en stor interesse for at udgive oversat litteratur fra Central- og Østeuropa på dansk. Så er man frisk på at læse ældre og nyere forfatterskaber fra det såkaldte Østeuropa, så ser det også ud til, at flere forlag er klar på at udgive dem. Mange danskere har måske endnu ikke stiftet bekentdskab med denne type bøger, men jeg garanterer for, at der så meget guld at gå efter her. Mange turister er også ved at få øjnene op for, at turen kan gå til østeuropæiske lande, og at man ved at rejse i de lande kan se et anderledes Europa, end det man normalt orienterer sig mod.

 

Der findes flere forskellige definitioner af, hvad der udgør Østeuropa, men der tages som ofte udgangspunkt i den grænsedragning som udgjordes af de lande, der var under sovjetisk indflydelse eller havde socialistiske regeringer under Anden Verdenskrig og kæmpede mod nazisterne fra øst. En anden politisk opdeling mellem øst og vest blev skabt på baggrund af Den Kolde Krigs Østblok og især opdelingen af NATO-lande og Warszawapagt-lande på hver sin side. Men der er også de sproglige, kulturelle og religiøse forskelle. Disse typer grænsedragninger mellem f.eks. slavisk og ikke-slavisk eller kristendom eller islam har været brugt progandistisk under de brutale krige på Balkan. Og så er der dem der hævder, at hvad der regnes med til Østeuropa skifter alt efter, hvad der er politisk opportunt.

 

Om listen af lande skal gå helt fra Baltikum til Balkan kan måske i dag synes sært, især på grund af den store globaliseing, mange landes indlemmelse i EU og den øgede bevægelighed på tværs af landende. Ligesom tidligere tiders traditioner forandres og mange unge især rejser til andre lande efter uddannelse og arbejde. I listen nedenfor om anbefalesværdig litteratur fra Østeuropa opererer jeg med en bred definition af Østeuropa, også for at få det bedste med. Det 20. århundredes østeuropæiske historie har været meget barsk, blodig og præget af totalitarisme og spændinger, og det beskrives flittigt i litteraturen, der er fyldt med eksistentielle kriser, kamp mod totalitære regimer og en typisk befriende og særlig form for humor. Nutidens Østeuropa er heldigvis i udstrakt grad præget af fred, men resterne af konflikter fra det sidste århundrede og den svære genopbyggelse af krigshærgede lande spøger stadig. 

 

God tur til Østeuropa.

/ Rasmus, Husum Bibliotek