Tema / St. St. Blicher med jysk dialekt om menneskers konflikter

St. St. Blicher indskrev den jyske dialekt i litteraturen og satte fokus på menneskers konflikter og tragiske tilskikkelser med sin indlevelse og særlige fortælletekniske stil.

St.St. Blicher (1782-1848) var præst i Spentrup og Thorning og en ivrig jæger. Han deltog i tidens og egnens kulturliv, arrangerede møder og andre folkeoplysende aktiviteter rettet mod landbefolkningen. Hans litterære produktion står i modsætning til den herskende retning, idet hans motiver er hentet fra jysk almue og natur. Skønt St.St. Blicher ikke opnåede stor litterær anerkendelse i sin samtid, var han dog populær blandt det jævne folk.

Blichers form er fortællingen, oftest med en fortællende hovedperson - en teknik, der gør historien vedkommende for læseren. Et gennemgående tema er foranderligheden og lykkens ubestandighed. "Ak! Hvor forandret!" er således ofte et motiv i den blicherske novelle. Udtrykket stammer fra novellen med denne titel (1828). Dermed menes, at der i handlingsforløbet indtræder en pludselig forandring, som vender handlingen markant. 

Blicher fik sit gennembrud i 1824 med 'Brudstykker af en landsbydegns dagbog'

Læs hele klassikerguiden om Steen Steensen Blicher på Litteratursiden her.