Anna Ancher

Serie: 
Serie: 

Kort beskrivelse

Om maleren Anna Anchers (1859-1935) liv og kunst

Anmeldelse: